2007, മേയ് 6, ഞായറാഴ്‌ച

അങ്ങനെ ഞാനും തുടങ്ങുന്നു ഒരു ബ്ളോഗ്..

നേരെ നോക്കി പറയാന്‍ ധൈര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍.. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനയക്കാന്‍ ധൈര്യമില്ലാത്ത എന്‍റ്റെ ചവറുകള്‍.. എല്ലാത്തിനും ഇനി മഷിപുരട്ടാമല്ലോ..
വായനക്കാര്‍ പറയുന്ന പുലഭ്യങ്ങള്‍ ഇനി മറഞ്ഞിരുന്നു കേള്‍ക്കാം! വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കാം.. ആസ്വാദനങ്ങള്‍ (ഉണ്ടെങ്കില്‍!) വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു പുളകിതനാവാം!